logo
Wersja dla niedowidzących
  Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
minus Statut ZGZZ aktualny + Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Wzory dokumentów
plus Grupa Robocza "Czysta Nysa"
plus Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej - dokumenty
plus PROJEKTY W ZWIĄZKU GMIN
minus ROWEREM PO GRANICY - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych - dokumenty
plus AKTUALNOŚCI
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus RODO
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus WSPÓŁPRACA z Organizacjami PP - konsultacje społeczne
minus Nabory pracowników
 PRAWO LOKALNE
minus STATUT
plus Budżet
minus ZARZĄDZENIA
minus Komunikaty i obwieszczenia
plus UCHWAŁY
plus PROTOKOŁY Z OBRAD + uchwały RIO + Bilanse roczne
 INNE
minus Rejestry i ewidencje
plus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 NabŃr do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postкpowania w toku
minus Wyniki postкpowaŃ
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

A K T U A L N O Ś C I

======================================================================

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Inicjatywy dla Zwierząt za 2023 rok

**********************************************************************************************************

 

Ogłoszenie

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 

***************************************************************************************

Konsultacje społeczne 

Wynik konsultacji na 2024 rok

 

  *************************************************

Porozumienie pomiędzy Gminami - członkami Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego

***************************************************

       Informacja o projekcie realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020 pn. "Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze  Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej"    

 

       *******************************************************************

RODO - jak przetwarzamy dane osobowe

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Związek Gmin nagrodzony przez Euroregion Nysa za transgraniczną współpracę

***************************************************************************

Zarządzenie Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej nr 8 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

TRANSGRANICZNA KONCEPCJA ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA OBSZARZE ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

 

KONCEPCJA - DOKUMENTY - WERSJA PL

 

http://zgzz.pl/zalaczniki/2008/Koncepcja_transgranicznej_organizacji_publicznego_transportu_zbiorowego_na_obszarze_Zwiazku_Gmin_Ziemi_Zgorzeleckiej_18-03-2022_11-48-53.pdf

 

ZAŁACZNIK NR 1 - WERSJA PL

 

http://zgzz.pl/zalaczniki/2008/Zalacznik_1_Szczegolowa_analiza_generatorow_ruchu__18-03-2022_11-50-14.pdf

 

ZAŁACZNIK NR 2 - WERSJA PL

 

http://zgzz.pl/zalaczniki/2008/Zalacznik_2_Wykaz_istniejacych_linii_komunikacyjnych_w_transporcie_zbiorowym_18-03-2022_11-51-35.pdf 

 

                      

 

Das Konzept der grenzüberschreitenden Organisationdes öffentlichen Verkehrs
auf dem Gebiet des Gemeindeverbandes der Region Zgorzelec

 

KONZEPT - AUSFÜHRUNG DE

 

http://zgzz.pl/zalaczniki/2008/Das_Konzept_(1)_14-04-2022_08-39-27.pdf

 

ANHANG NR 1 - AUSFÜHRUNG DE

 

http://zgzz.pl/zalaczniki/2008/Anhang_Nr_31-03-2022_09-08-08.pdf

 

ANHANG NR 2 - AUSFÜHRUNG DE

 

http://zgzz.pl/zalaczniki/2008/Anhang_Nr_31-03-2022_09-14-21.pdf

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ROWEREM PO GRANICY - TRANSGRANICZNA KONCEPCJA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

 

Informacja dotycząca realizacji zadania pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”

 

Samorządy Pieńska, Platerówki, Sulikowa, Zawidowa, Gminy Zgorzelec i Miasta Zgorzelec we współpracy ze Związkiem Gmin Ziemi Zgorzeleckiej wykonały projekt pod nazwą „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”. Zadanie, którego koszt realizacji którego oszacowano na kwotę 23.480,70 EUR. Uzyskało ono dofinansowanie w wysokości 85 procent z programu Interreg Polska – Saksonia 2014 -2020, czyli 19.958,59 EUR. Partnerem Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckie jest Starostwo Powiatowe Görlitz.

Cel projektu

Celem projektu jest wypracowanie wspólnych standardów i strategii polityki rowerowej na pograniczu polsko - saksońskim poprzez stworzenie spójnej trasy ER3b.

Istota projektu

Istotą projektu jest kontynuacja partnerstwa po jego zakończeniu. Opracowana koncepcja będzie stanowiła podstawę do realizacji konkretnych działań inwestycyjnych po stronie polskiej przez różnych zarządców, w tym także członków ZGZZ, którzy realizując poszczególne odcinki będą musieli kontynuować partnerstwo aby połączyć ER3a z ER3b. Powyższe partnerstwo będzie naturalną konsekwencją opracowanej koncepcji i nie będzie zależne od źródeł finansowania. Przy realizacji projektów inwestycyjnych skupiających się na turystyce rowerowej, obie strony zadeklarowały współpracę. Strona niemiecka w swoich działaniach dotyczących turystyki rowerowej uwzględni nowe uwarunkowania wynikające z realizacji niniejszego projektu. W przyszłości przewiduje się ponadto kontynuację partnerstwa pomiędzy ZGZZ a Powiatem Görlitz również w innych dziedzinach współpracy transgranicznej. Koncepcja przebiegu trasy rowerowej ER3b zawiera wyznaczenie jej szczegółowego przebiegu i połączenia trasy z innymi szlakami turystycznymi po polskiej i niemieckiej stronie. Koncepcja uwzględnia także istniejące ścieżki rowerowe wybudowane do tej pory po obu stronach granicy. Opracowanie to służyć będzie do przygotowywania dokumentów planistycznych i projektów budowlanych.

Zakres koncepcji:

- szczegółowy przebieg trasy i łączników;- wykaz inwestycji niezbędnych do realizacji trasy z      podziałem na rożnych Inwestorów;

- wykaz struktury własności działek; opis wymagań technicznych dla tras rowerowych;

- opis specyficznych uwarunkowań dla przebiegu i parametrów trasy wynikających m.in.  

  z zapisów dokumentów planistycznych.

Innowacyjność i wartość dodana

Na obszarze wsparcia po polskiej stronie do chwili obecnej nie powstał ani jeden kompleksowy dokument w tej materii. Różne instytucje na szczeblu gminnym, powiatowym i innych zarządców tworzyło własne, niezależne strategie. To właśnie podejście kompleksowe w niniejszym projekcie jest innowacyjne. Wartością dodaną projektu jest wykorzystanie koncepcji przebiegu tras rowerowych - późniejsza realizacja w postaci działań inwestycyjnych przez poszczególnych zarządców dróg. Doprowadzi to w konsekwencji do stworzenia jednej spójnej całości w postaci trasy ER3b. Stworzy ona warunki do budowy lokalnych produktów turystycznych i rozbudowy bazy turystycznej regionów m.in. dla pobudzenia popytu na usługi turystyczno-rekreacyjne.

Zrównoważony rozwój

Projekt „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych” uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju. Wszystkie realizowane działania projektowe nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko i zastosowane były rozwiązania przyjazne środowisku. Partnerzy projektowi ograniczyli liczbę spotkań, tak aby zmniejszyć ilość podróży samochodem. W przypadku konieczności użycia środków transportu, ograniczone zostały podróże kilkoma samochodami na rzecz wspólnych wyjazdów. Większość ustaleń pomiędzy partnerami będzie prowadzona telefonicznie oraz poprzez e-mail.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                                                      

Informacja o podpisaniu umowy pomiędzy Euroregionem Nysa a Związkiem Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na realizację małego projektu "Rowerem po granicy - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych"

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 Związek Gmin po wyborach na kadencję 2018 - 2023

 

 

==================================================================

 

Protokół z obrad Komisji Konkursowej z postępowania w sprawie rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt w 2018 roku 

 

=================================================================================

 

 

Ogłoszenie - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt 

==================================================================

 

 Gmina i Miasto Bogatynia

***********************************************************************************

Gmina Platerówka

***********************************************************************************

Gmina i Miasto Pieńsk

************************************************************************************

Gmina Sulików

****************************************************************************************

Gmina i Miasto Węgliniec

****************************************************************************************

Gmina Miejska Zawidów

***************************************************************************************

Gmina Zgorzelec

*****************************************************************************************

Miasto Zgorzelec

*******************************************************************************************

 

mapa ZGZZ

 

**************************************************************************************

Stary komin przestał zagrażać mieszkańcom

 

==========================================================================================

 

Wojewoda odznaczył samorządowców zasłużonych dla Związku Gmin - czytaj tutaj

************************************

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nowości w sprawie internetowego Dolnośląskiego Systemu Szkieletowego

    Tutaj dowiesz się więcej. Kliknij:   DSS

 

*************************

 

 

 

tel. +48757780412

 

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

 

 

 

corner   corner