logo
Wersja dla niedowidzących
  Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Wzory dokumentów
plus Grupa Robocza "Czysta Nysa"
plus Aktualności
plus SCHRONISKO dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej
minus PROJEKTY W ZWIĄZKU GMIN
plus ROWEREM PO GRANICY - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych - CEL PROJEKTU - dokumenty
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus RODO
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus WSPÓŁPRACA z Organizacjami PP
 PRAWO LOKALNE
minus STATUT
plus Budżet
minus ZARZĄDZENIA
minus Komunikaty i obwieszczenia
plus UCHWAŁY
plus PROTOKOŁY Z OBRAD + uchwały RIO + Bilanse roczne
 INNE
minus Rejestry i ewidencje
plus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

ZARZĄDZENIE Nr 31/2006

Burmistrza Miasta – Gminy Stryków

z dnia 25.04.2006 r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi Kiełmina - Klęk w gminie Stryków


Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717, zmiana z 2004 r. Dz. U. nr 6 poz. 41, Dz. U. nr 141 poz. 1492, zmiana z 2005 r. Dz. U. nr 113 poz. 954, Dz. U. nr 130 poz. 1087).

W związku z realizacją Uchwały nr XXXIII/269/2005 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 lutego 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Stryków we wsi Kiełmina – Klęk, postanawiam:


§1. Rozpatrzyć uwagę do ww. planu, zgłoszoną w czasie wyłożenia projektu do publicznego wglądu.


§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 31/2006
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Kaczmarek
Data wytworzenia informacji: 2006-05-22 12:07:18
Data udostępnienia informacji: 2006-05-22 12:07:18
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-22 12:08:46

Wersja do wydruku...

corner   corner